Τρόποι πληρωμής

  • Με ταχυδρομική επιταγή
  • Με τραπεζική επιταγή
  • Με πιστωτική κάρτα
    (Μπορείτε να στείλετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας με Fax στο 210 5241900 ή με e-mail στο nsarafoglou@pressline.gr )
  • Με κατάθεση στο λογαριασμό:
    • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΙΒΑΝ GR8201101670000016747035372 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ SMART PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
    • EFG EUROBANK ERGASIAS IBAN GR2502603410000170200053642 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ SMART PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ