η αναζήτηση είναι της μορφής: π.χ. ΜΑΓΕΡ 11 ΑΘΗΝΑ
 
Χάρτης