Δυνατότητες Προβολής
50ευρώ (ετήσια συνδρομή)
 • Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό Security Manager
 • Αναγραφή βασικών στοιχείων επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, δραστηριότητα)
 • Εμφάνιση καταχώρησης μετά τα Gold (Plus) & Silver Members

80ευρώ (ετήσια συνδρομή)
 • Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό Security Manager
 • Αναγραφή πλήρων στοιχείων επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, λογότυπο, δραστηριότητα)
 • Εμφάνιση χάρτη με ακριβή τοποθεσία επιχείρησης
 • Κωδικοποίηση στοιχείων καρτέλας σε μορφή QR code για εύκολη ανάγνωση & αποθήκευση σε smart phone συσκευές
 • Εμφάνιση καταχώρησης πριν τα Members (με διαφορετικό χρώμα προβολής)

150ευρώ (ετήσια συνδρομή)
 • Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό Security Manager
 • Αναγραφή πλήρων στοιχείων επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, λογότυπο, δραστηριότητα)
 • Εμφάνιση χάρτη με ακριβή τοποθεσία επιχείρησης
 • Κωδικοποίηση στοιχείων καρτέλας σε μορφή QR code για εύκολη ανάγνωση και αποθήκευση σε smart phone συσκευές
 • Παρουσίαση προφίλ εταιρείας,
 • Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών εταιρίας
 • Gallery φωτογραφιών
 • Δυνατότητα προβολής Video
 • Εμφάνιση έντυπου διαφημιστικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book)
 • Εμφάνιση καταχώρησης πριν τα Members & Silver Members (με διαφορετικό χρώμα προβολής)

Οι τιμές των banner διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος και τις σελίδες που εμφανίζονται. Τα banners τοποθετούνται είτε στην κεντρική σελίδα, είτε σε σελίδες συγκεκριμένων κατηγοριών (πχ. εταιρεία που εδρεύει στο Βόλο μπορεί να βάλει banner μόνο στην περιοχή του Νομού Μαγνησίας ή εταιρεία που θέλει να προβληθεί σε έναν μόνο τομέα).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210 5225479 ή στο email: nsarafoglou@pressline.gr (Νίκος Σαράφογλου)