Πρόσφατα δημοσιευμένες Gold καταχωρήσεις
 • 007 Security Services
  Ιθάκης 48, 152 33
  Χαλάνδρι

  Εγκαταστάσεις - Πωλήσεις Συστημάτων Ασφαλείας-Υλοποίηση Μεγάλων Έργων
  ΘΕΣΣΑΛΙΑ SECURITY (ΛΙΖΕΚΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ)
  Ηρώων Πολυτεχνίου 51, 412 22
  Λάρισα

  Εγκαταστάσεις - Πωλήσεις Συστημάτων Ασφαλείας-Υλοποίηση Μεγάλων Έργων
  Στατικές Φυλάξεις
  Περιπολίες
  Χρηματαποστολές
  Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
  Προστασία Υψηλών Προσώπων
  Εκπαίδευση
  SECURITY CONSULTING (SCS)
  Ζωοδόχου Πηγής 29, 131 22
  Ίλιον

  Εγκαταστάσεις - Πωλήσεις Συστημάτων Ασφαλείας-Υλοποίηση Μεγάλων Έργων
  Στατικές Φυλάξεις
  Προστασία Υψηλών Προσώπων
  Κέντρο Λήψεων Σημάτων